Miễn phí đưa đón sân bay/bến tàu

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Quý khách có thể sắp xếp với khu nghỉ dưỡng bằng cách ghi chú trong đặt phòng, gửi email cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi trước. Khu nghỉ dưỡng có một đội xe ô tô có thể chứa được số lượng hành khách và hành lý khác nhau.

ĐẶT PHÒNG NHANH